Terugbetalingen per ziekenfonds

Christelijke Mutualiteit (CM)

Er moeten minimum vier consultaties op één jaar plaatsvinden. Dit geeft een terugbetaling van €40 na deze vier consultaties. Dit via een  aanvraagformulier van de mutualiteit, ingevuld door een door het RIZIV-erkende diëtist(e) en door uw arts. link

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Voor iedereen ongeacht de leeftijd: €10 euro per sessie met een maximum van €50 per kalenderjaar. De dieetbegeleiding dient te gebeuren door een gediplomeerd diëtist(e) of een erkende organisatie. Er is geen terugbetaling indien de patiënt een andere wettelijke tussenkomst voor een diëtiste geniet. link

De Voorzorg Antwerpen

Je krijgt een tegemoetkoming van 10 euro per sessie bij een diëtist erkend door het Riziv. Je krijgt maximaal 4 consultaties per kalenderjaar terugbetaald. link

Liberale mutualiteit

De tussenkomst bedraagt maximum €10 per consultatie, met een maximum van zes consultaties per kalenderjaar. Het aanvraagformulier is in te vullen en in te dienen na uw volledige behandeling of nadat uw eerste zes sessies afgelopen zijn. link

Partena ziekenfonds / Euromut 

Ongeacht je leeftijd ontvang je €40 voor vier consultaties/sessies op voorwaarde dat de volledige behandeling van vier consultaties/sessies gevolgd wordt binnen een periode van twee jaar. Er dient  een aanvraagformulier van de mutualiteit ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e). De terugbetaling bedraagt  dan eenmalig €40.

Personen die lijden aan een van de onderstaande ernstige of chronische ziektes hebben recht op acht bijkomende sessies: neoplastische aandoeningen, chronische nierinsufficiëntie, mucoviscidose, aids, kanker, anorexia/boulimie, obesitas, diabetes  of ziekte van Crohn (RUCH). Om tegemoetkomingen te kunnen krijgen voor de bijkomende sessies (bovenop het normale maximum van vier sessies) bezorgt u ons een medisch getuigschrift dat de ziekte en de indicaties voor de dieetbegeleiding aantoont.link

Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Er moeten minimum twee consultaties op één jaar plaatsvinden, daarnaast is deze terugbetaling enkel voor volwassenen met een  BMI > of = 25 en  kinderen: percentiel > of = 85. Dit geeft een terugbetaling van maximum €25 per persoon per jaar en enkel via een aanvraagformulier van de mutualiteit ,ingevuld door  een door het RIZIV-erkende diëtist(e). link

Securex

Bij een minimum van twee consultaties bij een erkende diëtiste per kalenderjaar wordt €15 per consult of maximum €30 per jaar terugbetaald. Indien u uw gewicht behoudt gedurende één jaar, maakt u kans op een cadeau cheque van een extra €25. link.

Vorige pagina